< Powrót do strony głównej

Edukacja domowa w SZKOLE W CHMURZE – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy wymagana jest opinia z poradni? Czy zostanę zapisany do Szkoły w Chmurze, jeśli nie mam tej opinii?

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r., które umożliwiło przejście do edukacji domowej bez konieczności uzyskania opinii, jest przedłużone czerwca 2021 r.. Niestety, ciężko przewidzieć jakie stanowisko będzie obowiązywało po tej dacie oraz czy osoby zapisane do edukacji domowej nie będą musiały tej opinii uzupełnić. Dlatego, rekomendujemy zarezerwowanie sobie terminu w poradni na wszelki wypadek. Uczeń zostanie przyjęty do Szkoły w Chmurze bez opinii z możliwością jej uzupełnienia w późniejszym terminie, jeśli będzie ona konieczna. Warto pamiętać, że przepisy prawa nakazują, aby poradnia wydająca opinię była poradnia obsługująca obecną szkołę ucznia (tę, do której jest zapisany teraz). Jeśli uczeń nie jest jeszcze zapisany do żadnej szkoły, należy zgłosić się do poradni właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. 

Jakie są koszty nauki w Szkole w Chmurze? 

Nauka w Szkole w Chmurze jest bezpłatna. 

Jakie są szkoły partnerskie Szkoły w Chmurze? 

Czy mogę się zapisać do Szkoły w Chmurze, jeśli nie ma szkoły partnerskiej w moim województwie?

Możesz wypełnić formularz i zgłosić się do nas, zachęcamy do tego. Jak tylko podpiszemy umowę partnerską ze szkołą w Waszym województwie, poinformujemy Was o tym. Rozmowy ze szkołami trwają cały czas – jeśli znasz szkołę wartą polecenia (być może jest to szkoła, do której dotychczas uczęszczało Twoje dziecko), poinformuj nas o tym. Jesteśmy otwarci, chcemy, aby nasza sieć szkół wciąż się rozwijała. 

Do której szkoły partnerskiej powinienem się zapisać?

Przepisy prawa w zakresie edukacji domowej, wymuszają ścisłą rejonizację, tzn. że należy zapisać się do szkoły w województwie swojego miejsca zamieszkania. Nie musi to być szkoła w mieście wojewódzkim, jedynym wymogiem jest, aby to była szkoła w województwie, w którym mieszkasz. Może być to zarówno szkoła publiczna jak i szkoła prywatna – przepisy prawa, poza ograniczeniem do województwa, nie wprowadzają w tym zakresie już żadnych innych wymogów. 

Czy muszę kontaktować się ze szkołą partnerską na etapie zapisu do edukacji domowej? 

Nie, przeprowadzimy Cię przez wszystkie formalności. Wystarczy, że wypełnisz wniosek na stronie: https://ed.szkolawchmurze.org/. Następnie, prześlemy do Ciebie wszystkie niezbędne dokumenty, które wypełnione i podpisane prześlesz do nas pocztą. Twój kontakt ze szkołą partnerską nastąpi już po wydaniu decyzji o edukacji domowej – którą wraz z legitymacją szkolną będziesz mógł odebrać w szkole partnerskiej. Wcześniej, otrzymasz od nas skan oryginału decyzji. 

Czy mogę korzystać z platformy Szkoły w Chmurze odpłatnie, jeśli dziecko jest zapisane w innej szkole niż szkoła partnerska Szkoły W Chmurze? 

Na ten moment nie posiadamy komercyjnej oferty dla użytkowników indywidualnych. Szkoła w Chmurze działa poprzez szkoły partnerskie, zatem korzystanie z platformy możliwe jest: a) albo przez zapisanie się do naszej szkoły partnerskiej, b) albo poinformowanie nas, w której szkole Państwo są zapisani – wtedy spróbujemy skontaktować się z Waszą szkołą i zawrzeć z nią umowę. 

Czy od szkoły partnerskiej otrzymam podręczniki?

To zależy od szkoły partnerskiej. Szkoła w Chmurze nie narzuca szkołom partnerskim żadnych wymagań dotyczących podręczników. Dostępność podręczników, zasady korzystania z nich oraz ich rodzaje należy ustalić samodzielnie ze szkołą partnerską, najlepiej korzystając z momentu odbioru legitymacji szkolnej oraz decyzji (a w klasach 1-3 również odbioru drzewa kompetencji z naklejkami). Z uwagi na to, że każda szkoła ma inne podejście do podręczników, korzystania z nich, a w tym także ich wyboru, należy każdorazowo w kwestii pomocy naukowych, w tym podręczników, porozumieć się ze szkołą partnerską. To co jest jednolite dla wszystkich uczniów Szkoły w Chmurze oraz szkół to: platforma, konsultacje nauczycieli przedmiotowych, sprawdzanie zadań otwartych, standardy egzaminowania, ilość sesji egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów. 

Czy moje dziecko może uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez szkołę partnerską, takich jak: wigilia, dzień dziecka, konkursy przedmiotowe, wycieczki klasowe?

To również zależy od indywidualnych ustaleń ze szkołą partnerską. Dla każdej ze szkół organizacja dodatkowych wydarzeń czy wycieczek jest kwestią dobrowolną oraz uzależnioną od możliwości i nie jest możliwe, aby Szkoła w Chmurze miała wpływ na ich organizację oraz zasady udziału w nich uczniów w edukacji domowej – każda szkoła partnerska ustala własne warunki w tym zakresie. Warto zapytać szkołę partnerską o możliwość udziału ucznia w edukacji domowej w życiu szkoły już na początku roku szkolnego. 

Czy dla ucznia Szkoły w Chmurze dostępna jest wyłącznie platforma z zadaniami? 

Każdy uczeń Szkoły w Chmurze będzie miał również możliwość uczestniczenia w konsultacjach z nauczycielem danego przedmiotu, które regularnie będziemy organizować w formie wideo. Dla każdego przedmiotu w danym tygodniu będzie wyznaczona godzina, w której będą się odbywać konsultacje z nauczycielem przedmiotu. Wstępnie, będą to konsultacje na zoomie. Kontynuacja takiej formy konsultacji będzie zależna od tego, czy dostatecznie sprawdzi się i będzie dogodna dla zainteresowanych uczniów. W tych wyznaczonych godzinach konsultacji, uczniowie będą mogli uzyskać merytoryczne wsparcie od nauczyciela: zapytać o zadanie, z którym mają problem, skonsultować zadania na platformie, które są dla nich niejasne. 

Czy uczeń może uczyć się również w wakacje? Rozpocząć naukę jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego? 

Uczeń będzie mógł korzystać z platformy od momentu wydania decyzji dyrektora szkoły partnerskiej o zgodzie na edukację domową. Od tego momentu będzie mógł korzystać z niej w sposób nieograniczony czasowo, również w wakacje. Należy jednak pamiętać, że egzamin z danej partii materiału musi być zdany w klasie, w której obecnie uczy się dziecko. Oznacza to, że możemy uczyć się naprzód bez ograniczeń, ale nie możemy zdać egzaminów z wyprzedzeniem – na zapas. Przykładowo, w klasie piątej, uczeń może zdać egzamin z klasy piątej, ale już nie zaś z klasy szóstej, nawet jeżeli na platformie rozwiązał materiał z klasy szóstej. 

Jeśli wcześniej przerobię materiał, to czy mogę podejść wcześniej do egzaminu?

Każda szkoła partnerska wyznacza co najmniej 3 terminy sesji egzaminacyjnych – jest to minimum, jakie jest wskazane w umowie pomiędzy szkołą partnerską a Szkołą w Chmurze. Szkoła ma dowolność, jeśli chce wyznaczyć więcej terminów sesji egzaminacyjnych, ale nie może wyznaczyć ich mniej. 3 terminy sesji egzaminacyjnych mają sprzyjać podziałowi materiału, który należy zdać w danej klasie w taki sposób, aby nie było to zbytnim obciążeniem dla ucznia oraz aby móc elastycznie zaplanować sobie zdawanie poszczególnych przedmiotów. Pierwsza z sesji odbywa się pod koniec pierwszego semestru. Zdajemy sobie sprawę, że w edukacji domowej tempo opanowania materiału jest bardziej indywidualne i sprzyjamy długoterminowemu planowaniu nauki i wyznaczaniu sobie celów przez ucznia. Z początkiem roku szkolnego będziemy informowali o terminach wyznaczonych przez szkoły, aby rodzice mogli z uczniami z góry zaplanować sobie cały rok i podzielić materiał edukacyjny. Zasady przeprowadzania egzaminów są ujednolicone dla wszystkich szkół partnerskich Szkoły w Chmurze. Polegają one na wykonaniu zadań z kart pracy z materiału wcześniej przerobionego przez ucznia. Tym samym, rozwiązanie zadań problemowych z platformy w sposób samodzielny przez ucznia, powinno umożliwić bezproblemowe zaliczenie przez niego egzaminu.

 W jakiej formie przeprowadzany jest egzamin? 

Egzaminy odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi edukacji domowej – w formie pisemnej oraz ustnej z każdego przedmiotu, który obowiązuje ucznia w danej klasie. Na egzaminie pisemnym uczeń otrzymuje kartę pracy na komputerze z wylosowanych zadań, które przerobił w każdym roku. Na egzaminie ustnym egzaminator zadaje pytania dotyczące pracy z danym przedmiotem w trakcie roku. Zasady przeprowadzania egzaminów są ujednolicone we wszystkich Szkołach Partnerskich Szkoły w Chmurze. 

MASZ JESZCZE JAKIEŚ PYTANIA? NAPISZ DO NAS NA FB BĄDŹ [email protected] 

Zapisz się już dziś na stronie: https://ed.szkolawchmurze.org/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *