< Powrót do strony głównej

Czy Szkoła w Chmurze ma siedzibę stacjonarną?

Szkoła w Chmurze to nazwa platformy internetowej. Jednocześnie prowadzimy szkoły stacjonarne w Warszawie oraz nawiązujemy współpracę ze szkołami stacjonarnymi w całej Polsce, które wdrażają u siebie moduł “w Chmurze” – więcej dowiesz się tutaj. Dzięki temu uczniowie stacjonarni mogą korzystać z platformy podczas lekcji w szkole, a uczniowie realizujący obowiązek szkolny poza szkołą (w tzw. edukacji domowej) opanowują wymaganą podstawę programową i zaliczają przedmioty szkolne w oparciu kursy o zamieszczone na naszej platformie.