< Powrót do strony głównej

Czy uczeń jest w stanie samodzielnie rozwiązywać zadania i wypełniać karty pracy na platformie?

Nasze karty pracy zostały przygotowane w taki sposób, żeby przeciętny uczeń był w stanie realizować je samodzielnie. Absolutnie nie chcemy angażować rodziców w pełnoetatowe nauczanie swojego dziecka 🙂 Konstrukcja platformy odzwierciedla naturalny proces uczenia się. Najpierw stawiamy przed uczniem pytania i wyzwania, a potem odnajduje on potrzebne informacje, aby na nie odpowiedzieć. Podpowiadamy, do jakich źródeł może sięgnąć i motywujemy do podjęcia własnej aktywności. Jeśli do tej pory uczeń nie spotkał się z takim podejściem do nauki, może potrzebować trochę czasu i wsparcia dorosłego, aby przestawić się na taki tryb. Uważamy, że uczenie się (nie nauczanie) to proces, który ma służyć rozwijaniu uniwersalnych umiejętności, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji, docieranie do różnych źródeł i ocenianie ich wiarygodności, analizowanie i syntetyzowanie informacji, krytyczne myślenie, odróżnianie faktów od opinii, uzasadnianie własnej opinii, argumentowanie, korzystanie z map, tabeli, statystyk.