< Powrót do strony głównej

Ile czasu zajmuje zrealizowanie kursów na platformie?

To zależy od indywidualnego tempa, zaangażowania i stylu nauki danego ucznia 🙂  Doświadczenia uczniów już korzystających z platformy pokazują, że bardzo często jest to znacząco mniej czasu niż podczas standardowego trybu lekcyjnego.

Nasze kursy są przygotowane w taki sposób, aby precyzyjnie, zwięźle i adekwatnie realizować zagadnienia określone w podstawie programowej, która jest czymś innym niż programy nauczania zawierające najczęściej bardzo dużo dodatkowych, nieobowiązkowych, treści. Dzięki platformie uczeń poświęca tylko tyle czasu, ile faktycznie wymaga podstawa programowa MEN  – może się okazać, że będzie to znacząco mniej niż podczas lekcji w szkole, gdzie pracuje się w grupie osób mających różne zainteresowania, potrzeby, tempo pracy, a długość i liczba lekcji jest odgórnie określona.

Ucząc się z wykorzystaniem platformy uczeń decyduje, które przedmioty szkolne realizuje w stopniu minimalnym, wystarczającym na jego zaliczenie (dokładnie tyle, ile wymaga podstawa programowa MEN) – a które zagadnienia chce rozwijać i zgłębiać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Właśnie dzięki temu, że realizuje podstawę programową często o wiele szybciej niż w tradycyjnym trybie szkolnym, zyskuje czas na rozwój swoich pasji i aktywności pozaszkolne.