< Powrót do strony głównej

Jakie rodzaje zadań dostępne są na platformie?

Są to zadania zamknięte w wielu formach: wybór jednej lub wielu odpowiedzi, uporządkowanie lub przyporządkowanie elementów do siebie (tzw. drag&drop), uzupełnianie luk, odpowiedź numeryczna, hotspot, wybór typu prawda/fałsz, obliczenia, analiza źródeł historycznych, danych statystycznych, map, wykresów, tabel, czytanie ze zrozumieniem oraz zadania otwarte – wymagające podania opisowej odpowiedzi, napisania eseju itp. Nauczyciele Szkoły w Chmurze sprawdzają pytania otwarte maksymalnie w ciągu tygodnia.