< Powrót do strony głównej

Jakie są korzyści założenia konta na platformie przez nauczyciela?

Po założeniu konta dla nauczyciela otrzymuje on dostęp do kursów przedmiotowych – taki sam, jaki otrzymuje uczeń, a ponadto widzi aktywność i postępy swoich uczniów – ile i jakie karty pracy zrealizowali oraz jaki wynik osiągnęli. W wiadomości z danymi do logowania przesyłamy nauczycielom specjalne kody dla uczniów, z użyciem których uczniowie samodzielnie zakładają swoje konta na platformie. Dzięki temu uczniowie automatycznie zostają podpięci pod konto nauczyciela, który będzie mógł wspierać ich pracę na platformie.

Uzupełnieniem platformy szkolawchmurze.org mogą być zewnętrzne, powszechnie dostępne w internecie komunikatory (np. skype, whatsapp), dzięki którym nauczyciel może porozumiewać się z uczniami i wskazywać sugerowane karty pracy do zrealizowania albo oferować dodatkowe konsultacje. Co do zasady nasze karty pracy są skonstruowane w taki sposób, aby każdy uczeń był w stanie samodzielnie nad nimi pracować – dzięki krótkim wprowadzeniom, prostym ćwiczeniom inicjującym temat oraz sugestiom, do jakich źródeł może sięgnąć.