< Powrót do strony głównej

WNIOSEK

o rozpoczęcie procedury zapisania ucznia do edukacji domowej

w Szkole w Chmurze

  taknie  Obowiązek Informacyjny Fundacja Społeczeństwo

  Kto przetwarza dane? Administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest podmiot prowadzący Szkołę w Chmurze - Fundacja Społeczeństwo z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41/10, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346649.

  Dlaczego i na jakiej podstawie dane są przetwarzane? Dane osobowe są przetwarzane w celu procedowania Twojego zgłoszenia oraz nawiązania kontaktu mailowo lub telefonicznie.

  Komu możemy przekazać dane? Dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług.

  Jak długo dane będą przechowywane? Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania danego celu. W przypadku sfinalizowania zapisu dziecka do edukacji domowej w Szkole w Chmurze dane będą przechowane przez okres przedawnienia wskazany w kodeksie cywilnym. W przypadku niesfinalizowania zapisu dziecka do edukacji domowej w Szkole w Chmurze, dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji o rezygnacji z zapisu.

  Jakie masz prawa? Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych swoich i Twojego dziecka, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego.

  Co jeśli nie podam danych lub nie zgodzę się na ich przetwarzanie? Niestety w przypadku braku podania przez Ciebie danych nie będziemy w stanie świadczyć usługi.