< Powrót do strony głównej

Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych zbieranych jest: Fundacja Społeczeństwo z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47/10, kod 02-672 Warszawa, wpisana do stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346649, posiadającą REGON: 142397527, NIP: 5242713775.

Zbierane informacje

Informacje są zbierane poprzez:

Cel i zakres zbierania danych

Podstawą zbierania danych jest dobrowolne ich podanie przez użytkownika za pomocą formularzy kontaktowych, umieszczonych na stronie internetowej lub wiadomości email:

Strona internetowa szkolawchmurze.org może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Cel przetwarzania danych osobowych:

 1. Wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług edukacyjnych dostępnych na stronieszkolawchmurze.org
 2. Kontaktowanie się z użytkownikiem w bieżących sprawach, w tym przedstawiania naszych usług i odpowiadania na pytania dotyczące usług Administratora. Sprawdzanie dopasowanie naszych usług do potrzeb Użytkownika.
 3. Przesyłania informacji marketingowych lub informacji handlowych dotyczących usług Administratora oraz podmiotów zaprzyjaźnionych prowadzących placówki edukacyjne takie jak: Liceum w Chmurze, Szkoła Podstawowa Turkusowa Wieża, Centrum Spotkań Turkusowa Wieża, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. Dz.U.2019.123) oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004r. (Dz.U.2018.1954) na podstawie zgody
 4. Bronienia się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane zebrane podczas testowego korzystania z usług szkolawchmurze zostaną usunięte w terminie 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usług. W przypadku komercyjnego korzystania z usług szkolawchmurze dane zostaną usunięte po okresie przedawnienia roszczeń wynikających z zakończonych umów. Dane potrzebne do przesyłania informacji marketingowych lub informacji handlowych Administratora zostaną usunięte w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o cofnięciu zgody lub przesłania sprzeciwu, co do dalszego przetwarzania tych danych.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, hostingowe, księgowe, prawnicze. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Możemy mieć obowiązek udzielania informacji na żądanie upoważnionych organów na podstawie obowiązujących przepisów.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa:

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym [email protected]

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Pliki cookies używane są w celu:

Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Strona szkolawchmurze.org korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc. “(“Google”). Google Analytics używa “cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą, jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.